Strona glowna > Nasza dzialalnosc > Hodowla zwierząt gospodarskich

Hodowla zwierząt gospodarskich

W swoich gospodarstwach zajmujących się chowem i hodowlą zwierząt Grupa produkuje  wołowinę i mleko. Obecnie Agroton posiada sześć gospodarstwo ukierunkowane na hodowlę bydła (wraz z halą udojową).


Produkcja drobiu

W 2006 r. sfinalizowano transakcję nabycia i zakończono proces modernizacji Fermy Drobiu Czernugiska, gdzie w 2007 r. ruszyła produkcja. Obecnie zakłady Agroton związane z produkcją drobiu obejmują dwie główne fermy drobiu, jedną fermę reprodukcyjną oraz jedną wytwórnię pasz.


W latach 2009, 2008 i 2007 liczba sztuk drobiu na kurzych fermach Agroton wynosiła – odpowiednio – 3 758 507, 3 739 306 i 1 569 746, a przybliżona wielkość produkcji sięgnęła 6671 ton, 6897 ton i 2628 ton produktu przetworzonego. Zgodnie z przyjętą strategią integracji pionowej Grupa zamierza otworzyć fermę reprodukcyjną, której orientacyjne zdolności produkcyjne będą wynosić 14,8 mln jaj przeznaczonych do wylęgu, a także zwiększyć zdolności w zakresie produkcji pasz tak, aby dostosować je do potrzeb produkcji drobiu w 2010 r.


Grupa Agroton prowadzi dystrybucję produktów drobiowych na terenie obwodów ługańskiego, donieckiego i charkowskiego, które leżą w bliskiej odległości od jej zakładów produkcyjnych, co pozwala na sprawne dostarczanie klientom świeżych produktów.

Obecnie grupa firm "Agroton" nie zajmuje się hodowlą drobiu.

Hodowla bydła i produkcja mleka

Pod względem liczby sztuk bydła Agroton zajmuje pierwszą pozycję w obwodzie ługańskim i czwartą na Ukrainie, w produkcji wołowiny – odpowiednio pierwszą i siódmą pozycję, natomiast w produkcji mleka – odpowiednio pierwszą i szóstą.


Wołowina jest produkowana w ramach 20 gospodarstw zajmujących się chowem bydła, z których wszystkie znajdują się na terenie obwodu ługańskiego. Zakłady produkcyjne Grupy mają charakter zintegrowany, ponieważ produkcja mięsa jest w nich łączona z produkcją nabiału, a Grupa hoduje blisko 4500 sztuk bydła mlecznego. W latach 2009, 2008 i 2007 wielkość produkcji sięgnęła – odpowiednio – 13,6 mln, 12,1 mln i 11,1 mln litrów mleka oraz – odpowiednio – 937 ton, 993 ton i 1185 ton żywca wołowego.


Wyprodukowane przez Grupę mleko jest w 95% zużywane do produkcji sera w ramach dwóch należących do niej wytwórni sera. Zewnętrzni klienci kupują i odbierają bydło oraz mleko własnym transportem bezpośrednio z gospodarstw Grupy.Produkcja wieprzowiny

Obecnie grupa firm "Agroton" nie zajmuje się produkcją trzody chlewnej.