Uprawy

Produkcja płodów rolnych (uprawa ziemi) stanowi podstawowy przedmiot działalności Grupy. Obecnie Grupa dzierżawi ok. 120 000 hektarów czarnoziemu przeznaczonego pod uprawy rolne i uprawia dodatkowych 15 000 hektarów ziemi będącej przedmiotem umów dzierżawy, których warunki są obecnie renegocjowane. Ponadto w toku jest procedura rejestracji 16 000 hektarów oraz transakcja nabycia dodatkowych 16 000 hektarów ziemi. Ze sprzedaży płodów rolnych pochodziło ok. 56,6% przychodów osiągniętych przez Agroton w 2009 r. Od 1996 r. spółka uprawia wiele różnych gatunków zbóż i roślin oleistych, w tym pszenicę, słonecznik, kukurydzę i rzepak. W 2009 r. wielkość produkcji pszenicy i nasion słonecznika wyniosła – odpowiednio – 136 143 tony oraz 76 491 ton.


Agroton to największy producent nasion słonecznika i czwarty pod względem wielkości produkcji producent pszenicy na Ukrainie


Obecnie działalność Grupy koncentruje się na uprawie następujących roślin:

  • Pszenica ozima. Ozima forma pszenicy charakteryzuje się wyższą wydajnością w porównaniu z odmianami jarymi dzięki lepiej rozbudowanemu systemowi korzeniowemu. W roku gospodarczym 2008/2009 (który zazwyczaj rozpoczyna się w sierpniu, a kończy w lipcu) areał gruntów obsianych przez Agroton pszenicą ozimą wyniósł ok. 50 228 hektarów. Pszenica ozima jest wysiewana i rozpoczyna wegetację jesienią, w miesiącach zimowych jej wegetacja ulega zahamowaniu, a zbiory następują pod koniec lipca. W skali globalnej roślinę tę uważa się za ważne zboże przeznaczone do spożycia przez ludzi, przy czym odmiany gorsze jakościowo są wykorzystywane jako pasza dla zwierząt.
  • Słonecznik. Nasiona słonecznika wykorzystuje się przede wszystkim jako składnik produktów spożywczych oraz surowiec do produkcji oleju słonecznikowego, natomiast z łupin słonecznika wytwarza się paszę dla zwierząt. Słonecznik to roślina niezwykle odporna na suszę, stąd jej ważna rola w strukturze zasiewów w ramach gospodarki płodozmianowej. W roku gospodarczym 2008/2009 areał upraw słonecznika zebranego przez Agroton wyniósł ok. 47 619 hektarów. Słonecznik wysiewa się wiosną, a okres zbiorów przypada na przełom września i października.

  • Innymi zbożami wysiewanymi w ramach gospodarki płodozmianowej są kukurydza, rzepak, jęczmień, żyto, sorgo, pszenżyto, owies, groch, gryka, wyka, proso, kolendra, soja, len i zboża pastewne.