Strona glowna > Centrum prasowe > Komunikaty prasowe

Komunikaty prasowe

08.12.2010
Explanatory comments to 9m 2010 results statement
Agroton Public Limited, leading agricultural producer in eastern Ukraine, comments on its financial results for the nine months of the year ending 30 September 2010, in particular concerning IAS 41 that the Company applies to be in compliance with IFRS.
06.12.2010
9m 2010 financial results statement
Agroton Public Limited, leading agricultural producer in eastern Ukraine, announces its reviewed financial results for the nine months of the year ending 30 September 2010.
29.10.2010
SPÓŁKA AGROTON PLC DOKONAŁA PRZYDZIAŁU AKCJI W OFERCIE PUBLICZNEJ. REDUKCJA ZAPISÓW W TRANSZY INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH WYNIOSŁA 76,9%
Spółka Agroton Public Limited dokonała przydziału akcji. Inwestorom przydzielono łącznie 5.670.000 akcji, czyli wszystkie oferowane w ofercie publicznej. Inwestorzy instytucjonalni objęli 90% oferty (5.103.000 akcji), a inwestorzy indywidualni 10%...
22.10.2010
AGROTON PUBLIC LIMITED USTALA CENĘ EMISYJNĄ NA POZIOMIE 27 ZŁ ZA AKCJĘ. RUSZAJĄ ZAPISY DLA INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH
Zarząd spółki Agroton Public Limited ustalił Cenę Emisyjną akcji w ofercie publicznej na poziomie 27 zł za akcję. Jednocześnie Spółka podjęła decyzję o liczbie akcji oferowanych w poszczególnych transzach:...
22.10.2010
Ogloszenie Ceny Emisyjnej i ostatecznej liczby Oferowanych Akcji
O ile co innego nie wynika z niniejszego ogloszenia, wyrazy pisane wielk a liter a maj a znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym splki Agroton Public Company Limited („ Splka “), zatwierdzonym 30 wrze s nia 2010 roku...
>>