Strona glowna > Relacje inwestorskie > Podstawowe dane finansowe

Podstawowe dane finansowe


 1. Consolidated financial statements for the six months ended 30 June 2019 Download
 2. Consolidated financial statements for the year ended 31 December 2018 – Download
 3. Report and financial statements for the year ended 31 December 2018 – Download
 4. Consolidated financial statements for the six months ended 30 June 2018Download
 5. Consolidated financial statements for the year ended 31 December 2017 – Download
 6. Report and financial statements for the year ended 31 December 2017 – Download
 7. Consolidated financial statements for the six months ended 30 June 2017 – Download
 8. Consolidated financial statements for the year ended 31 December 2016 – Download
 9. Report and financial statements for the year ended 31 December 2016 – Download
 10. Consolidated financial statements for the six months ended 30 June 2016 – Download
 11. Consolidated financial statements for the year ended 31 December 2015 – Download
 12. Report and financial statements for the year ended 31 December 2015 – Download
 13. Consolidated financial statements for the six months ended 30 June 2015 – Download
 14. Consolidated financial statements for the year ended 31 December 2014 – Download
 15. Report and financial statements for the year ended 31 December 2014 – Download
 16. Consolidated financial statements for the year ended 31 December 2013 – Download
 17. Report and financial statements for the year ended 31 December 2013 – Download
 18. Consolidated interim financial statements for the six months ended 30 June 2013 – Download
 19. Consolidated financial statements for the year ended 31 December 2012 – Download
 20. Report and financial statements for the year ended 31 December 2012 – Download
 21. Consolidated interim financial statements for the nine months ended 30 September 2012 – Download
 22. Consolidated interim financial statements for the six months ended 30 June 2012 – Download
 23. Consolidated interim financial statements for the three months ended 31 March 2012 – Download
 24. Consolidated financial statements for the year ended 31 December 2011 – Pobierz
 25. Consolidated interim financial statements for the six months ended 30 June 2011 and 2010 – Pobierz
 26. Skonsolidowane sprawozdania finansowe za lata zakończone 31 grudnia 2010 r. oraz raport niezależnego biegłego rewidenta z badania tych sprawozdań – Pobierz
 27. Skonsolidowane sprawozdania finansowe za lata zakończone 31 grudnia 2009 r., 31 grudnia 2008 r. i 31 grudnia 2007 r. oraz raport niezależnego biegłego rewidenta z badania tych sprawozdań – Pobierz
 28. Consolidated interim financial statements for the nine months ended 30 September 2010 and 2009 – Pobierz
 29. Auditors’ report and consolidated financial statements for the six month ended 30 June 2010 and 2009 – Pobierz

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z:

office@agroton.com.ua