Strona glowna > O spolce > Profil działalności

Profil działalności

Agroton jest pionowo zintegrowanym przedsiębiorstwem produkcji rolnej o zróżnicowanym profilu, prowadzącym działalność we wschodniej Ukrainie. Podstawowy segment działalności spółki to produkcja płodów rolnych, ze szczególnym uwzględnieniem nasion słonecznika i pszenicy, oraz przetwórstwo, magazynowanie i sprzedaż nasion tych zbóż. Ponadto Grupa zajmuje się hodowlą i sprzedażą zwierząt gospodarskich oraz produkcją artykułów spożywczych.


W latach 2001–2009 areał upraw Agroton zwiększył się trzykrotnie, z 41 000 ha do niemal 140 000 ha. Obecnie uprawy Grupy zajmują 151 000 ha czarnoziemu przeznaczonego pod uprawy, a łączna pojemność elewatorów zbożowych Agroton to 285 000 ton. Agroton zajmuje się również hodowlą i sprzedażą zwierząt gospodarskich najwyższej jakości oraz produkcją i sprzedażą wysokiej jakości artykułów spożywczych.


Obecnie wśród notowanych na giełdzie spółek sektora rolnego Agroton zajmuje pod względem wielkości areału upraw czwarte miejsce na Ukrainie i szóste w Europie.